Yönetim Kurulu Üyesinin

      Adı Soyadı

  Görevi

Servet  BAYINDIR

Başkan

Faruk SALMAN

Baş. Yard.

M. Naci CANBAY

Mali İşler

Selahattin TİMUR

Üye

Mehmet ODABAŞ

Üye