1.   SEMİNERLER

 

a)   Genel Bilgi:

İLADER faaliyetlerinin esasını seminerler oluşturmaktadır. Seminer konuları İlahiyat fakültelerindeki Temel İslam Bilimleri Bölümünde okutulan dersleri kapsar.

Bunlar Kur’an (Kur’an’a Giriş, Kur’an’ın Ana Konuları, Kur’an Kavramları), Arapça (Sarf, Nahiv, Metin, Pratik), Tefsir (Usül, Metin), Hadis (Usül, Metin), Fıkıh (Usul, Füru’, İlmihal) ve İngilizce’den oluşmaktadır.

Seminerler her biri alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

İLADER’in seminerlerinde klasik ve modern metodlar paralel olarak takip edilir. Buradaki hedef, katılımcıların klasik ve modern metinlere aynı seviyede vukufiyet kazanmalarıdır. Bunu gerçekleştirmek için modern metinlere ek olarak klasiklerden her bilim dalına ait kitaplar basitten ağıra doğru belli program çerçevesinde okutulmaktadır.

İLADER programlarını istikrarlı şekilde devam edip tamamlayan katılımcıların büyük çoğunluğu çeşitli fakültelerde Yüksek Lisans programlarına kayıt olmakta, bir kısmı ise MEB yahut Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarda görev almaktalar.

Seminerler İLADER’in Bağlarbaşı Merkez ve Fatih Ek Hizmet binasındaki donanımlı salonlarda yürütülür.

 

b)   Seminerlere Katılım Şartları:

Seminerler ücretsizdir.

Seminerlere İlahiyat Fakülteleri öğrencileri kabul edilmektedir.

Öğrenciler başvuru önceliği, puan durumu, ilgili bilim dallarındaki birikimi, fakültedeki sınıfı, devam arzu ve iradesi vb. ölçütlere göre kabul edilmekte ve seviyelerine göre yerleştirilmektedir.

Seminerlere devam zorunlu olduğundan sıkı takip söz konusudur. Mazeretsiz olarak %10’dan fazla devamsızlık yapan katılımcının kaydı silinir.

 Sınıf içi çalışmalara iştirak, ödevleri yapmak ve belli aralıklarla yapılan sınavlardan başarılı olmak esastır.

Seminerlere katılım başvuruları genelde her eğitim öğretim yılı başında olmaktadır.

Seminerlerde kur sistemi uygulanmakta, başarılı olamayanlar bir üst kura kabul edilmemektedir.

 

 

2.   Burslar

Seminer faaliyetlerinin dışında öğrencilere farklı vakıf ve derneklerden burs alabilmeleri noktasında yardımcı olunmaktadır.

 

3.   Sosyal Etkinlikler

Eğitim yılı içerisinde yoğun tempo ile çalışan öğrencilerin rahatlamaları, hoca ve öğrencilerin kaynaşması, Marmara ve İstanbul İlahiyat öğrencilerinin tanışıp kaynaşması amacıyla dönem içi ve sonunda İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerine ailelerin de katılabildiği gezi ve piknik programları gerçekleştirilmektedir.

 

4.   Yurt İmkânı

İLADER kardeş kuruluşu İlim ve İrşad Vakfı ile birlikte Marmara İlahiyat Fakültesine 10 dk’lık mesafede bulunan Marmara Erkek Öğrenci Yurdu ile 40 İlahiyat öğrencisine ücretsiz iâşe ve ibâte imkânı sunmaktadır. Ayrıca başka kurumlara ait yurtlarla seminerlere katılan öğrencileri barındırmaları noktasında işbirliği yapılmaktadır.